Jednotlivé kroky

pexels-photo-2228831

1. Diagnostika

Kontrola stavu čisteného dielu pred začiatkom čistenia spočíva v prehliadke jadra inšpekčnou kamerou. Ďalej je vykonaná skúška spätného tlaku, vďaka nej je zistený stupeň upchatia a skúška prietoku.

splashing-splash-aqua-water-67843

2. Čistenie

Je aplikovaná pracovní tekutina a je zahájený proces čistenia. Silou hydrodynamiky sú odstraňované všetky pevné nečistoty, ako zo vstupných, tak aj z výstupných kanálov filtračnej vložky. Teplota vody dosahuje až 80℃.

pexels-photo-2203685

3. Analýza

Po vyčistení sú vykonané testy tlaku a prietoku pre zistenie kvality čistenia a účinnosti procesu. Znečistená voda je analyzovaná a podľa vlastností ako je farba a olejnatosť je zistený typ kontaminantu (sadze, popol, olej).

4. Sušenie

Po dokončení celého procesu čistenia je zahájený cyklus precízneho sušenia. Stroj  je vybavený ventilátorom a ohrievačom, teplotu sušení teda možno regulovať.

5. Vystavenie certifikátu

Celý proces je zaznamenaný v certifikáte, kde sú porovnané stave dielu pred a po čistení. Je uvedený tlak, prietok a tiež definovaný kontaminant. Tento certifikát možno doplniť grafom o účinnosti čistenia i fotografiami vnútorných vložiek pred aj po čistení.

6. Expedícia

Naša technológia čistenia je vysoko účinná i pri krátkom čase, preto môžete so svojím filtrom odísť ešte v ten istý deň.

Technológia čistenia

Technológia čistenia DPF / FAP / katalyzátorov

Využívame vysoko účinnú najmodernejšiu technológiu, ktorá efektívne, spoľahlivo a zároveň šetrne vykonáva čistenie. Technológia využíva princíp hydrodynamiky - vysoký tlak teplej kvapaliny v kombinácii s tlakom vzduchu z kompresora. Pracovní kvapalina pod tlakom musí prekonať odpor prietoku vo filtračných kanáloch. Pri turbulentnom prúdení sa vytvárajú víry, ktoré ľahšie prenikajú dovnútra a odstraňujú pevné častice v mikroporéznej prepážke filtračných kanálov. Kvapalina je obohatená zložkami znižujúcimi povrchové napätí vody, vďaka čomu sa tekuté častice ľahšie zlučujú s časticami nečistôt a účinnejšie ich oddeľujú od čisteného povrchu. Behom čistenia dochádza k vytváraniu vysokorýchlostného toku a vysokého šmykového napätia, čo je hlavní mechanizmus pre odstraňovanie stlačených usadenín vo filtračných kanáloch. Odpor prúdenia v kombinácii s vhodnou viskozitou pracovnej kvapaliny spôsobuje, že behom pohybu kvapalných molekúl dochádza k podobnému javu ako pri trení. Tento spôsob umožňuje veľmi presné odstránenie všetkých typov pevných častíc (sadzí, popola, olejov, aditív, paliva) ako zo výstupného, tak zo vstupného kanála filtru.

Efektívne a rýchlo

U osobných vozidiel trvá čistenie vrátane sušenia 2 hodiny. U nákladných automobilov sa čas čistenia vrátane sušenia pohybuje od 4 do 6 hodín.

Účinne a spoľahlivo

Vďaka účinnému spôsobu čistenia, kde dochádza ku spoľahlivému odstráneniu kontaminantov, sa zvyšuje životnosť čisteného dielu a obnovuje sa jeho pôvodná kapacita až na 99%.

Bezpečne a šetrne

Čistenie je šetrné a zároveň vysoko účinné, behom procesu nedochádza k narušeniu ani poškodeniu vnútorných štruktúr.

Profesionálne a zodpovedne

Spokojnosť zákazníkov je pre nás hlavná, preto Vám vždy vyjdeme v ústrety a pre každého nájdeme najvhodnejšie riešenie.

Rady a tipy

Rezervujte si schôdzku

    Tešíme sa na Vás !!!